Fritidsfiske er fiske i saltvann og ferskvann, utført i fritiden som hobby eller som matauk, der fangsten i hovedsak er beregnet til eget forbruk. Fritidsfiskere er en høyst mangfoldig gruppe og fritidsfisket spenner seg derfor fra sportsfiske, slik som artsfiske med høy rate av fang og slipp, til mataukfiske med garn, teiner og ruser.

Fisek_Kategoribilde@4x-100.jpg