Fluefiske er en type fritidsfiske med stang, der snøret fungerer som kastevekt. For å få fisken til å bite brukes imitasjoner (etterligninger) av vanninsekter eller andre byttedyr for fisken, men kan også være mer fantasifulle. Fisket foregår i ferskvann særlig etter ørret, harr og røye, men også fiske i innsjøer etter gjedde med flue forekommer. Laksefiske med flue i elv er svært populært i hele Norge, men også verden ellers. I nyere tid har fluefiske i sjøen, fjorden  og langs kysten fått økt interesse. Her hjemme da spesielt etter sjøørret og havabbor, mens det i tropiske strøk fiskes med flue langs kysten etter blant annet tarpon, giant trevally, bonefish og permit med flere.

Fluefiske_Kategoribilde@4x-100.jpg